جدیدترین مقالات

راهکار وب بندر برای توسعه برند شما

افزایش بازدید هدفمند، تبدیل بازدیدکننده به مشتری،ایجاد برند کارآمد و تجاری

معرفی شرکت

شرکت بندر وب

بندروب یک عضو از شرکت های خدمات انفورماتیک شرکت بندر می باشد.هدف از ایجاد این شرکت خدمات رسانی ،مشاوره ،پشتیبانی و کمک به توسعه تجارت الکترونیک در سطح استان هرمزگان می باشد.این شرکت در تمامی پروژه ها خود را عضوی از مجموعه مشتری دانسته و تمامی تلاش و همکاری خود را جهت پیشرفت و به هدف رسیدن طرح ها به کار خواهد گرفت .

توانایی های ما

طراحی وبسایت

90% Complete

اپلیکیشن موبایل

65% Complete

تولید محتواو مشاوره

85% Complete

نرم افزارهای سازمانی

70% Complete